Doelstellingen

Onze vereniging heeft 2 doelstellingen:

yellahyellah

STUDIEFINANCIERING

Concreet biedt de vereniging weeskinderen in Marokko studiefinanciering aan voor secundair en hoger onderwijs, aanvullend bij het bestaande beurzensysteem en rekening houdend met de motivatie en slaagkansen van de jongeren in kwestie.

yellahyellah

BELANGENBEHARTIGING

Dit doel omvat ondersteuning en belangenbehartiging van de betreffende jongeren op vlak van onderwijs, arbeidsmarkt en algemeen welbevinden en verder voorlichting, sensibilisering en belangenbehartiging inzake de maatschappelijke problemen en achterstelling waarmee deze kinderen en jongeren geconfronteerd worden.

yellahyellah