De missie van de vereniging is om weeskinderen in Marokko materiële en pedagogische

ondersteuning te bieden en op die manier hun levensomstandigheden aanzienlijk te
verbeteren.

Via het opstarten van verscheidene projecten beogen we een verbetering van de positie van

meisjes en vrouwen op het platteland. Aldus werkt de vereniging ook preventief en tracht zij

het afstaan van een kind uit noodzaak te beperken.

We willen de weeskinderen ook voorbereiden op en ondersteunen bij de overgang naar een

zelfstandig leven en hen helpen om op te komen voor hun belangen in de Marokkaanse

samenleving.