GDPR

Hieronder vindt u informatie over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens (adres, e-mail adres) omgaan, in overeenstemming met

http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

  •  Elke donateur die maandelijks een bedrag geeft aan de vereniging ‘Belgische Vereniging voor weeskinderen in Marokko’, wordt lid van de vereniging.

  •  De persoonsgegevens dienen voor de communicatie van de vereniging met de leden.

  •  De voorzitter vraagt de leden op welke manier zij willen gecontacteerd worden: via e-mail, of via directe briefwisseling. Bij collectieve e-mails zal naar de website verwezen worden.

  •  De persoonsgegevens van de vereniging worden niet gedeeld met derden.

  •  Wanneer een lid zich wenst uit te schrijven of wijzigingen wil aanbrengen aan de betaalde bijdrage, neemt hij/zij schriftelijk contact op met de voorzitter.

  •  Wanneer een lid er uitdrukkelijk om verzoekt, worden zijn/haar persoonsgegevens definitief verwijderd.

  •  Wanneer dit verzoek er niet is, behoudt de voorzitter de persoonsgegevens in een document ‘Persoonsgegevens ex-leden’. Deze gegevens kunnen dan gebruikt worden voor een eventuele bevraging van de ex-leden.

  •  Bij vraag om verwijdering persoonsgegevens kan het lid een bevestiging vragen van het feit dat de persoonsgegevens verwijderd werden. Deze bevestiging wordt verstuurd door de voorzitter.

  •  Op aanvraag kan een lid de volledige procedure verkrijgen ‘Procedure Bescherming persoonsgegevens van de leden’.