Onze vereniging heeft 3 doelstellingen:

Studiefinanciering

Financiering hoger onderwijs (aanvullend bij het bestaande beurzensysteem en rekening houdendmet de motivatie en slaagkansen van de jongere).Momenteel bieden we financiële ondersteuning voor diverse weeskinderen.

Toekenning microkredieten

 

Microkredieten voor de opstart van een eigen zaak (ook hier aanvullend bij bestaande ondersteuning en rekening houdend met de motivatie en slaagkansen van de jongere). Momenteel hebben we geen aanvraag voor microkredieten.

Belangenbehartiging

De belangenbehartiging van weeskinderen in de Marokkaanse samenleving. We ondernemen stappen om de overheid enerzijds te sensibiliseren voor de problemen van weeskinderen en haar anderzijds te stimuleren om preventieve en remediërende acties te ondernemen in dit verband. We krijgen hiervoor hulp vanuit juridische en politieke hoek.