Onze vereniging heeft 2 doelstellingen:

Studiefinanciering

Financiering hoger onderwijs (aanvullend bij het bestaande beurzensysteem en rekening houdend met de motivatie en slaagkansen van de jongere).
Momenteel bieden we financiële ondersteuning voor diverse weeskinderen.
Belangenbehartiging

De belangenbehartiging van weeskinderen in de Marokkaanse samenleving.

We  ondernemen stappen om de overheid enerzijds te sensibiliseren voor de problemen van weeskinderen en haar anderzijds te stimuleren om preventieve en remediërende acties te ondernemen in dit verband. We krijgen hiervoor hulp vanuit juridische en politieke hoek.