Belgische vereniging voor weeskinderen in Marokko

Doelgroep

Wij helpen weeskinderen in Marokko.

In Marokko zijn weeskinderen nog steeds een risicogroep. Zij hebben noden op diverse vlakken: sociaal emotioneel, fysische gezondheid, studies en werk, financiën, integratie in de maatschappij…

Halve weeskinderen (met nog één ouder) hebben minder affectieve problemen, dan volle wezen, maar zij hebben vaak nood aan financiële hulp.

Over onze vereniging

Om de doelgroep te kunnen helpen, hebben we een vereniging gecreëerd, met als rechtsvorm een Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW). Vrijwilligers en donateurs streven samen naar het realiseren van een optimale hulpverlening.

Missie

Onze vereniging wil integrale ondersteuning geven aan de weeskinderen die in moeilijke omstandigheden leven, zodat zij later een erkende positie kunnen innemen in hun samenleving.

 

Doelstellingen

Onze huidige doelstellingen zijn:

  • Studiefinanciering
  • Belangenbehartiging

Projecten die we ondersteunen

In het verleden hebben we in Marokko diverse projecten ondersteund, die bijdragen aan de preventie van het probleem ‘Weeskinderen’.

 

Reis naar Taroudant

Wij organiseren regelmatig een reis naar

Taroudant (Marokko)! De donateurs

kunnen er een mooie tijd beleven,

kennismaken met de weeskinderen die

we ondersteunen en onze vereniging ter

plaatse leren kennen.

Wegens Corona gaan nu geen reizen door.

GDPR

We beschermen de persoonsgegevens van

onze leden volgens de normen van de

Europese richtlijnen GDPR.

 

Partners

Om onze doelen te bereiken, hebben we
met diverse partners samengewerkt.

 

CORONA

Ook Marokko kreeg te maken met het coronavirus en het land nam erg drastische

maatregelen om besmettingen te voorkomen. Dit had grote gevolgen voor een aantal

jongeren, die daardoor minder konden werken en verdienen en hierdoor erg in

moeilijkheden geraakten. Hen hebben we tijdelijk noodhulp geboden om deze moeilijke

periode te overbruggen.

 

Partners

© 2020 All Rights Reserved | Designed by ELAZIZI Ilyas